Fakulta sociálních věd UK
PROJEKTY a PUBLIKACE
O CEMESu
PROJEKTY a PUBLIKACE
ŘEŠITELSKÝ TÝM
KONTAKT
 

Obsah dokumentu

  PROJEKTY
      NOVINKY
      DALŠÍ KLÍČOVÉ VÝSTUPY CEMESu
  Další publikační činnost řešitelů/ek CEMESu
  UZAVŘENÉ PROJEKTY
      Mediální bubáci pro všední den
      Dějiny novinářství v českých zemích do 80.let 18.století
      Současný český novinář a jeho postavení ve společnosti
      CD
  PŘEKLADY
  EXPERTIZY

PROJEKTY

NOVINKY

TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina.  Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 293 s.  ISBN 978-80-7367-683-4. KONČELÍK, Jakub - VEČEŘA, Pavel - ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010.JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.


DALŠÍ KLÍČOVÉ VÝSTUPY CEMESu

McCombs, Maxwell E.. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění  [z anglického originálu přeložil Tomáš Kačer a Vlastimil Nečas]. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa (ed.). Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 366 s. ISBN 978-80-7367-446-5.KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (ed.). Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha : Radioservis, 2008. 170 s. ISBN 978-80-86212-94-4.

JIRÁK, Jan – WOLÁK, Radim (ed.). Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8
GROMAN, Martin – KARFÍK, Vladimír (ed.). Ztraceni v davu: Osudy novinářů ve 20. století.  1.vyd.. Praha: Matfyzpress, 2005. 167 s. ISBN 80-86732-73-8.


BLODIGOVÁ, Alexandra….et. al. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 99 s.Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945 / [Alexandra Blodigová ... et al.]  Praha: Matfyzpress; Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2007.  159 s. ISBN 978-80-86732-96-1
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie,

obsahující řadu statí pracovníků a pracovnic CEMESu.

Obsah sborníku Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Česká média v proměnách 20. století
CEMES společně s katedrou mediálních studií UK FSV připravil multimediální DVD, které si klade za cíl nabídnout základní vhled do vývoje českých médií od počátku do konce 20. století.

Autorský kolektiv doufá, že toto DVD přispěje ke zvyšování mediální gramotnosti české veřejnosti.

DVD je možno zakoupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná ul. 18, Praha 1.Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální projekty

Pro Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize, připravil CEMES koncepci jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Média a multimédia v pedagogické praxi

Univerzita Hradec Králové v partnerství s Karlovou univerzitou v Praze – katedrou mediálních studií a CEMES Fakulty sociálních věd, a občanským sdružením Pro-Centrál Hradec Králové realizuje od září 2009 vzdělávací projekt určený učitelům, ale i dalším pracovníkům základních a středních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt s názvem Média a multimédia v pedagogické praxi je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.

Dílčí projekt výzkumného záměru: Medializace veřejného života a rozhodování

Cílem tohoto dílčího projektu řešeného v rámci výzkumného záměru Fakulty sociálních věd je popsat a vyložit, jakou roli sehrávají média při spoluutváření postojů k veřejným problémům a politikám, nakolik a jak ovlivňují nastolování agendy v procesech politického a ekonomického rozhodování a medializaci veřejného života v diachronní a synchronní perspektivě.


Dějiny českých médií

Dějiny českých médií jsou největším projektem CEMESu. Připravuje jej průběžně tým řešitelů. Cílem je vytvořit obsáhlou databázi titulů, osobností a událostí, jež se vážou k vývoji českých médií, a tuto databázi nabídnout jako základní tesaurus k dalšímu zpracování.


Historické dokumenty z období protektorátu

Po vydání publikace Český tisk pod nadvládou Wolfganga Wolframa von Wolmar (rukopisu stenografických záznamů redaktora Antonína Fingera z let 1939 až 1941) v nakladatelství Karolinum v r. 2003 se CEMES vrací k období okupace a tiskovým konferencím vedoucích německých tiskových pracovníků při úřadu říšského protektora a tiskového odboru předsednictva ministerské vlády tzv. protektorátu se šéfredaktory českého tisku. CEMES se chce věnovat postavení novináře v systému protektorátního tisku, analyzovat tištěná média z doby okupace a editovat a digitálně vydat všechny zápisy tiskových konferencí z let 1939-1945.

Tento materiál poslouží historikům a dalším badatelům v upřesnění pohledu na roli cenzury a kontroly tisku v období II. světové války v českých zemích.


Kontury novinářského vzdělávání v českých zemíchUZAVŘENÉ PROJEKTY

Mediální bubáci pro všední den

Od r. 2002 do 2006 se CEMES společně s AFIS – Asociace Film a Sociologie, Divadlem Archa a od r. 2003 Marketing a Média podílel na sérii diskusních večerů pro veřejnost na téma Média a co si o nich myslíme.

Dějiny novinářství v českých zemích do 80.let 18.století

Tento projekt zpracoval CEMES od počátku roku 2003 s podporou Grantové agentury Akademie věd ČR.

Současný český novinář a jeho postavení ve společnosti

Cílem projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR bylo popsat a vyložit novináře působící v českých médiích jako socioprofesní skupinu s charakteristickými rysy.

CD

Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí. (2005)EXPERTIZY

P. Bednařík, J. Jirák, J. Pittermann, R. Wolák: VyVolení 2 (Rozbor vysílání pořadu VyVolení 2“ z hlediska významu a hodnot, které nabízí publiku). (2006)

T. Trampota, M. Křížková,V. Nečas, J. Patera, I. Prázová, R. Wolák: Analýza mediálního obrazu ministerstva dopravy a ministra Milana Šimonovského v roce 2004. (2005)

J. Jirák, J. Šonka, P. Závozda: Stanovisko k Návrhu Kodexu Českého rozhlasu (2003)

L. Čábelová, J. Jirák, J. Končelík (vedoucí týmu), J. Kryšpínová, V. Nečas, E. Šádová a kol.: Analýza vysílání Českého rozhlasu 6. 2003 (Dokument ke stáhnutĂ­ zde)

J. Jirák, E. Šádová: Analýza zpravodajského pořadu České televize Ostrava REPORT. 2003

J. Jirák: Analýza vybraných příspěvků pořadu České televize Nedej se. 2002

J. Jirák, E. Šádová: Srovnávací analýza chování deníku Mladá fronta Dnes: Srovnání týdnů 27.3.-1.4.2000 a 25.3.-30.3.2002. 2002

Jirák, E. Šádová: Srovnávací analýza středočeských Deníků Bohemia (na příkladu Mělnického deníku) a celostátních deníků Právo a Mladá fronta Dnes - období 19.8.- 26.8.2002. Září 2002

J. Janíková, T. Trampota, M. Vojtěchovská: Analýza zpravodajských relací rozhlasové stanice ČRo 1 Radiožurnál za období 20.1.-26.1.2002. Duben 2002

Kolektiv CEMES: Český rozhlas Ostrava a naplňování služby veřejnosti. Analýza vysílání ve dnech 29. a 31. října a 2. a 4. listopadu 2001. Leden 2002

O. Komárková, T. Trampota, M. Vojtěchovská: Analýza zpravodajských pořadů Českého rozhlasu (zpravodajské relace "Ozvěny dne" stanice ČRo1 - Radiožurnál a "Rozhlasové noviny" stanice ČRo2 - Praha v období 19. až 26. listopadu 2001), leden 2002 (pro Radu Českého rozhlasu)

J. Jirák: Analýza textu "Tam, kde žijí auta" vydaného v časopisu Reflex 3/2002, leden 2002 (pro AAA Praha)

I. Reifová a kol.: "Pod kůži" - analýza rozhlasového pořadu ČRo1 Radiožurnál, srpen 2001 (pro Pražskou energetiku, a.s.)

J. Končelík, J. Jirák: Stanovisko k pořadu ČT "Chapadla korupce", červenec 2001 (pro Radu České televize)

kol.: Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo1 a ČRo6), 2001 (pro Radu Českého rozhlasu)

I. Reifová a kol.: Obsahová analýza rozhlasového zpravodajství Radiožurnálu, březen 2000 (pro Radu Českého rozhlasu)

J. Jirák: Analýza pořadu Čteme z denního tisku, listopad 2000 (pro Radu Českého rozhlasu)

B. Köpplová, S. Hadašová, A. Kinclová: Podkladová studie k současnému stavu regionálních a lokálních masových médií v Evropě, 1998 (pro MK ČR)

O. Vodáková: Analýza objektivity předvolebního zpravodajství MF Dnes, 1998 (pro MF Dnes)

A. Röhrichová, O. Šoltys: Rozbor článků MF Dnes zabývajících se předvolební tematikou z jazykového hlediska, 1998 (pro MF Dnes)

J. Jirák, B. Köpplová: Děti a média: česká periodika pro děti a mládež, Děti a televize, Děti a reklama, 1997, 46 s. (pro Parlamentní institut)

B. Köpplová, K. Šebesta: Diskusní pořady České televize, 1997, 31 s. (pro Radu české televize)

B. Köpplová: The development and current state of media for children and youth, 1997, 6 s.

J. Jirák, B. Köpplová: Koncepční východiska k řešení otázky televizního vysílání pro děti, 1997, 20 s. (pro Radu České televize)

O. Šoltys: Vyhodnocení účasti médií na informačním tendru pro armádu I a II, 1997, 1 a 8 s. (pro Dynamic Partners)

J. Jirák: Analýza zpravodajských pořadů Českého rozhlasu, 1997, 26 s. (pro Radu Českého rozhlasu)
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:15

 


Kontakt         
 

CEMES

Centrum pro mediální studia

------------------------------

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6/991

110 01 Praha 1

-------------------------------

místnost 111a

telefon: 222 112 206

fax: 222 112 206

 

Poslední aktualizace 25.06 2014 13:15, Webmaster - Email : krecek@fsv.cuni.cz