Fakulta sociálních věd UK
O CEMESu
O CEMESu
PROJEKTY a PUBLIKACE
ŘEŠITELSKÝ TÝM
KONTAKT
 

Centrum pro mediální studia (CEMES)

bylo zřízeno v roce 1996 díky grantu ExternĂ­ odkaz MŠMT na podporu vědecké činnosti jako univerzitní výzkumné pracoviště při ExternĂ­ odkaz Fakultě sociálních věd UK, věnující se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu.

CEMES je v současné době tvořen Odkaz v rámci webu řešitelským týmem, kterýa) zpracovává dílčí výzkumný záměr UK FSV (MSM 0021620841) Medializace veřejného života a rozhodování,

b) se spolu s ExternĂ­ odkaz členy katedry mediálních studií podílí na zpracování dílčího výzkumného záměru ExternĂ­ odkaz IKSŽ,

c) dále rozvíjí práci na studiu vývoje a struktury masové komunikace a analýzy obsahů a úlohy masových médií v české společnosti,

d) se podílí na odborné přípravě studentů doktorského studia oboru Mediální studia.Jednotlivými tématy tohoto výzkumného úkolu je CEMES zapojen jako konstitutivní složka do institucionálního výzkumu FSV soustřeďujícího se na studium médií.CEMES se věnuje studiu fungování médií ve společnosti, rozborům mediovaných obsahů, vývoji etiky profesionálních komunikátorů (zvl. novinářů), strukturálním změnám českých médií a vývoji (dějinám) masových médií. v letech 2001–2004 byl zapojen jako koordinační pracoviště do programu European Science Foundation „Changing Media – Changing Europe“, od roku 2005 je zapojen do program COST nazvaného „East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda“.


Významný oddíl činnosti CEMESu představuje i expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, zvláště analýzy významných společenských a politických témat a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích, dále přednášková činnost týkající se vývoje českých masových médií a v neposlední řadě i soustavná péče o rozvoj a zlepšování úrovně mediální kritiky a mediální výchovy v české společnosti.Podstatnou část aktivit CEMESu tvoří i soustředěné budování základní literatury oboru mediálních studií, a to nejen výchozí překladové literatury včetně ustavování – dosud rozkolísané a neúplné – terminologie oboru, ale i původních prací vztahujících se k metodologickým i aktuálním problémům oboru (analýzy mediálních obsahů, etika médií apod.). Mezi nejvýznamnější úkoly CEMESu patří práce na slovníku českých novinářů, dějinách a současnosti českých médií a slovníku mediálních studií.


V letech 2002–2004 byl CEMES řešitelem grantového projektu GAČR Český novinář – Portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce. Od roku 2006 se v rácmi CEMESu řeší grantový projekt GAČR Český tisk v době protektorátu Čechy a Morava (1939-45).


Součástí činnosti CEMES je nejen podpora postgraduálního studia oboru Mediální studia, ale i výzkumných aktivit studentů magisterského studia oboru Mediální studia.


Vedoucí řešitelského týmu a CEMESu, je od počátku doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., jejím zástupcem prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.


Více o projektech CEMESu Odkaz v rámci webu zde, o řešitelském týmu Odkaz v rámci webu zde, kontakt na CEMES Odkaz v rámci webu zde.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:15

 


Kontakt         
 

CEMES

Centrum pro mediální studia

------------------------------

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6/991

110 01 Praha 1

-------------------------------

místnost 111a

telefon: 222 112 206

fax: 222 112 206

 

Poslední aktualizace 10.08 2015 13:00, Webmaster - Email : krecek@fsv.cuni.cz